Treści informacyjne
Kategorie produktów
Produkty on-line

Oczyszczalnie przydomowe

Podstawowy proces oczyszczania ścieków odbywa się w komorze napowietrzania. W szerokiej gamie oferowanych przez naszą firmę produktów znajdują się produkty specjalnie wybrane do wyposażenia przydomowych oczyszczalni ścieków.

Jeżeli jesteś:

Projektantem

Producentem

Użytkownikiem

Serwisantem

Zobacz jakie oferujemy gotowe rozwiązania dla napowietrzania ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków.

Services

Produkty Akwatech do przydomowych oczyszczalni ścieków

dyfuzory dyskowe i rurowe

Dyfuzory

dyskowe / rurowe 

dmuchawy membranowe

Dmuchawy membranowe

AP / AT / HP

powietrzne pompy podnośnikowe typu PM

Podnośniki powietrzne PM

PM 50 / PM 75 / PM 110

Podstawowe informacje o przydomowych oczyszczalniach ścieków

Oczyszczalnie przydomowe - co to takiego?

Doskonałym rozwiązaniem unieszkodliwiania ścieków z gospodarstw domowych (w miejscach nieskanalizowanych) są przydomowe oczyszczalnie ścieków. Zainstalowanie takich oczyszczalni rozwiązuje problem ściekowy, jest długofalowo tańszym systemem (niż np. płacenie za wywóz szamba) i świadczy o świadomości ekologicznej użytkownika.

Istnieje wiele rodzajów przydomowych oczyszczalni m.in.: ze złożem biologicznym, z filtrem piaskowym, oczyszczalnie drenażowe i gruntowo – roślinne.

Jednym z rodzajów najczęściej używanych jest oczyszczalnia z osadem czynnym.

Oczyszczalnie przydomowe – jak to działa?

W pierwszej fazie procesu następuje podczyszczenie ścieków w osadniku gnilnym. Następnie ścieki przepływają do drugiego zbiornika. Składa się on z dwóch komór: komory osadu czynnego i osadnika wtórnego. W nim następuje drugi etap doczyszczania ścieków.

 

Mikroorganizmy odpowiedzialne za rozkład zanieczyszczeń zawartych w ściekach, nie osiadają na żadnym podłożu (tak jak to bywa np. w oczyszczalniach ze złożem), lecz unoszą się swobodnie w zbiorniku zwanym komorą osadu czynnego.

Dlaczego system napowietrzania Akwatech jest tak istotny w procesie oczyszczania?

Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego typu rozwiązań niezbędny jest stały dopływ tlenu. W tym celu w zbiorniku, w którym zaszczepione zostały kłaczki osadu, na dnie montuje się dyfuzory drobnopęcherzykowe, przez które dmuchawa powietrza dostarcza tlen. Ilość i rodzaj dyfuzorów zależy od zapotrzebowania tlenowego i kształtu komory. System napowietrzania jest sercem całego układu oczyszczania.

 

Takie rozwiązanie oprócz napowietrzenia samych ścieków, powoduje stałe unoszenie się kłaczków osadu. Zapewnia to bardzo wysoką redukcję zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

 

Następnie ścieki przepływają do drugiej komory – osadnika wtórnego, w którym oddziela się pozostały osad. W prawidłowo funkcjonującej oczyszczalni powierzchnia i ilość kłaczków osadu czynnego wzrasta, dlatego jego nadmiar jest zawracany pompką recyrkulacyjną – podnośnikiem powietrznym PM do osadnika wstępnego, z którego z kolei okresowo jest usuwany.

 

Osad powinien zostać poddany odpowiednim procesom unieszkodliwiania i przeróbki. Oczyszczone ścieki mogą być bezpośrednio odprowadzane do wód lub gleby poprzez drenaż bądź studnię chłonną.

 

Oczyszczalnie z osadem czynnym charakteryzują się wysoką sprawnością w zakresie redukcji rozpuszczonych substancji organicznych, nieopadalnych zawiesin i cząstek koloidalnych. W znacznym stopniu zmniejszana jest też zawartość w ściekach wirusów, bakterii i innych organizmów żywych.