Rady dla użytkowników 1 z 2

Obrastanie i zatykanie membran w dyfuzorach podczas eksploatacji.

”UFF - odetchnął z ulgą kierownik oczyszczalni – nowy system napowietrzania zamontowany, teraz mogę spać spokojnie…” Ale czy wiedział, że nawet w przypadku prawidłowej konstrukcji, instalacji i eksploatacji systemu napowietrzania oraz zakupu dobrej jakości dyfuzorów – elastyczne membrany mogą wymagać specjalnej uwagi i dbałości przy użytkowaniu?

Problemy eksploatacyjne można znacznie zmniejszyć stosując się do poniższych zasad i wykorzystując nasze rady.

Kwestie dotyczące obrastania, zatykania lub innych potencjalnych problemów można rozwiązywać rozpatrując indywidualne przypadki:

1. Obrastanie wewnętrzne

Systemy dyfuzorów membranowych rzadko obrastają od wewnątrz, chyba że wystąpi pęknięcie lub duża nieszczelność systemu rurociągów i ściek przedostanie się do wnętrza systemu. W tym przypadku konieczne będzie fizyczne oczyszczenie dyfuzora poprzez wyjęcie membrany, oczyszczenie i ponowne jej założenie. Inną opcją, zamiast czyszczenia, mogłaby być całkowita wymiana membran, w zależności od tego, co jest bardziej ekonomiczne dla danego obiektu.

obrośnięty dyfuzor dyskowy

2. Zatykanie perforacji

W przypadku zasilania wszystkich dyfuzorów drobnopęcherzykowych, wymagana jest dobra filtracja powietrza. System dmuchaw powinien być wyposażony w filtry wlotowe o sprawności eksploatacyjnej > 90% – w celu zapobiegania zatykaniu się perforacji dyfuzorów. Filtry wlotowe systemu dmuchaw należy wymieniać, zanim spadek ciśnienia na filtrach wlotowych osiągnie 50 hPa. Spadek ciśnienia zwykle mierzy się manometrem. Nieprawidłowe utrzymanie systemu filtrowania powietrza może spowodować przeciążenie systemu dmuchaw z powodu wzrostu oporu na ssaniu lub zmniejszenie sprawności filtrowania, co może doprowadzić do zatkania dyfuzora. Poza tym wszystkie przewody powinny być czyste, bez brudu, rdzy ani innych pozostałości.

filtry wlotowe dmuchaw

3. Obrastanie biologiczne

W przypadku membran elastycznych obrastanie biologiczne jest ograniczone i długi okres czasu w system nie trzeba ingerować.

W przypadkach nadmiernego obrastania membran błoną biologiczną konieczna może być zmiana eksploatacji systemu np. zwiększenie wydatku powietrza na dyfuzor.

W celu przywrócenia przepustowości perforacji w membranach, należy krótkotrwale zwiększyć wydatek powietrza. Należy to robić regularnie, zwłaszcza, gdy dyfuzory były eksploatowane przez dłuższy czas przy małych wydatkach powietrza.

Jeżeli obrastanie biologiczne będzie się utrzymywać, można zastosować wysokociśnieniowe polewanie wodą w celu usunięcia warstwy biologicznej.

4. Obrastanie węglanem wapnia

W przypadku dyfuzorów membranowych zdarza się, że obrastają one węglanem wapnia, choć zjawisko to występuje rzadko. W celu oczyszczenia dyfuzorów lekkie przepłukanie kwasem solnym może w zupełności wystarczyć. Na większych obiektach można również zastosować wtryskiwanie rozcieńczonego kwasu solnego lub kwasu mrówkowego do systemu rurociągów dyfuzorów membranowych. Przewiduje się, że w bardzo trudnych warunkach eksploatacyjnych takie czyszczenie może być wymagane raz na rok lub nawet raz na trzy lata.

obrastanie dyfuzora kwasem