Napowietrzanie wody

 

Systemy są wykonywane oraz dopasowywane do potrzeb poszczególnych zbiorników.

 

Sposób doboru dyfuzorów i dmuchaw pozwala wyposażyć obiekty o różnych rozmiarach i zapotrzebowaniu, zaczynając od przydomowych oczek, stawów hodowlanych, poprzez magazyny rybne, stanowiska sprzedaży żywej ryby, aż do zbiorników rekreacyjnych.