Korzyści z drobnopęcherzykowego napowietrzania ścieków

W  branży ściekowej, podobnie jak w życiu, każdy system, każde rozwiązanie ma swoje wady  i zalety. Istnieje wiele sposobów na wprowadzenie tlenu do ścieków - jedne są lepsze, drugie gorsze. Jest to jednak pojęcie względne, a wybór metody napowietrzania zależy od wielu czynników i specyfiki oczyszczalni.

napowietrzanie ścieków

Wśród wielu technik napowietrzania dominującą rolę odgrywa napowietrzanie drobnopęcherzykowe. Wynika to z doskonałych parametrów eksploatacyjnych, które postaramy się przedstawić poniżej w odniesieniu do metod tradycyjnych.

 Przedstawione systemy charakteryzują się:

 • małą awaryjnością
 • oszczędnością energii *)
 • przy projektowaniu pozwalają na zmniejszenie gabarytów komory napowietrzania
 • wysoką efektywnością natleniania
 • likwidacją mechanicznego rozprysku ścieków
 • zmniejszeniem stref oddziaływania na środowisko
 • w okresach zimowych nie pozwalają na obniżenie temperatury ścieku w komorze
 • nie powodują mechanicznego rozrywania kłaczków osadu
 • nie ulegają korozji (wykonane są z materiałów nierdzewnych)
 • eliminują konieczność zewnętrznego ocieplania wyniesionych zbiorników
 • segmentowa konstrukcja rusztu sprawia, że np. przypadkowe, mechaniczne uszkodzenie jednego dyfuzora nie powoduje zatrzymania pracy całego systemu, a jedynie jednego segmentu

*) Oszczędność energii na przykładzie oczyszczalni typu BIOBLOK

tabelka oszczędności mocy

Dane: Zakład Technologii Oczyszczania Ścieków - Poznań mgr inż. Adam Terlecki

 

System drobnopęcherzykowego napowietrzania składa się z:

 • źródła powietrza - dmuchawy
 • rurociągów powietrznych
 • rusztu napowietrzania wyposażonego w dyfuzory ułożonego na dnie komory napowietrzania

 

Elementy rusztu napowietrzającego:

 • rury powietrzne PCV lub ze stali kwasoodpornej umieszczone na dnie komory, na których montowane są dyfuzory
dyfuzory napowietrzające

 • dyfuzory dyskowe lub rurowe z membraną z EPDM (lub silikon)
dyfuzory dyskowe

 • elementy montażowe: łączniki stalowe, opaski montażowe PP, lub łączniki EPDM
elementy montażowe systemów napowietrzania

 

Zalety drobnopęcherzykowego napowietrzania ścieków:

 • konstrukcja rusztów może być dostosowana do kształtów komory dzięki czemu dyfuzory zostają umieszczone tak, aby nie występowały “martwe miejsca”
 • zapewniają hydraulikę w całej objętości komory
 • osad czynny pozostaje w ciągłym zawieszeniu
 • natlenianie jest efektywniejsze i równomierne
 • kłaczki osadu czynnego nie ulegają rozrywaniu

Opory przepływu powietrza przez dyfuzor i ruszt napowietrzający wynoszą od 20 - 60 cm słupa wody (w zależności od rodzaju dyfuzora i warunków i eksploatacji - patrz karty katalogowe dyfuzorów) i wzrastają w miarę upływu czasu najwyżej do 100 cm słupa wody w zależności od warunków eksploatacji dyfuzorów.

Zagęszczenie dyfuzorów dyskowych zależy od wielu czynników i wynosi minimum 1 szt/m², maksimum - 9 szt/m² (uwarunkowane gabarytem dyfuzorów).

Napowietrzanie (niezależnie od sposobu) wpływa dodatnio na każdy rodzaj ścieków. Jednak to właśnie napowietrzanie drobnopęcherzykowe ma najwięcej zalet. Dowodem tego są korzyści ujęte powyżej jak i fakt, że wykorzystanie tego procesu wzrosło znacznie w ostatnich 50 latach. Świadczą o tym liczne publikacje i patenty, a zwłaszcza liczba projektowanych i budowanych systemów.