Rady dla użytkowników 2 z 2

Prawidłowe procedury utrzymania systemu napowietrzania czyli ciąg dalszy o tym co robić, aby system służył długo, bezproblemowo i efektywnie...

Dyfuzory drobnopęcherzykowe  z elastycznymi membranami  zapewniają maksymalne korzyści dla systemu w wyniku jednocześnie odbywających się procesów natleniania i mieszania. Prawidłowa obsługa i dbałość o membrany może zapewnić długotrwałą eksploatację przy minimalnych kosztach energii i utrzymania.

W przypadku wszystkich dyfuzorów drobnopęcherzykowych konieczne jest przeprowadzanie procedur konserwacji profilaktycznej w celu utrzymania szczytowych lub optymalnych osiągów, wydłużenia trwałości użytkowej urządzeń oraz unikania sytuacji awaryjnych albo usterek systemu. Prawidłowe procedury utrzymania zminimalizują również częstość przerw w działaniu systemu.

1. Dbałość o membrany

Membrany EPDM (kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy) dyfuzorów należy chronić przed produktami naftowymi, takimi jak oleje mineralne i węglowodory aromatyczne. Kontakt z takimi substancjami spowoduje uszkodzenie membrany.

nafta

2. Zapobieganie spadkom ciśnienia

W długim okresie eksploatacji może nastąpić niewielki spadek ciśnienia na dyfuzorze. Wynika on często z nawarstwiania się materiałów biologicznych i/lub nieorganicznych na powierzchni membran. Tendencja do tego stanu jest specyficzna dla wykonywanej pracy i zależy od eksploatacji systemu. W celu przywrócenia osiągów membran i zmniejszenia eksploatacyjnego spadku ciśnienia należy monitorować osiągi systemu (ciśnienie, oczyszczanie itd.) oraz przeprowadzać regularną kontrolę. W celu przywrócenia przepustowości wszystkich szczelin w membranach, należy krótkotrwale zwiększyć wydatek powietrza. Należy to robić regularnie, zwłaszcza, gdy dyfuzory były eksploatowane przez dłuższy czas przy małych wydatkach powietrza. (mały = o połowę mniejszy niż standardowe wielkości wydatków powietrza; patrz poszczególne karty katalogowe).

zawory kulowe

3. Kontrola systemu

AKWATECH zaleca regularną (co 12 miesięcy) kontrolę wzrokową dyfuzorów membranowych. Zazwyczaj system napowietrzania jest tak skonstruowany, że umożliwia dostęp do dyfuzorów przez obniżenie poziomu wody w serwisowanym zbiorniku lub dostęp do poszczególnych segmentów bez ingerencji w bieżącą pracę obiektu. Należy do minimum ograniczyć dopływ powietrza do serwisowanego rusztu napowietrzającego, aby zapobiec nadmiernemu dopływowi powietrza i uszkodzeniu dyfuzorów poprzez rozdmuchanie.

ruszty napowietrzające w oczyszczalni ścieków

Prawidłowa eksploatacja i dbałość o  ruszty oraz dyfuzory, dostarczane przez firmę AKWATECH, zapewnią lata wysokosprawnego napowietrzania przy minimalnej opiece operatora.

 

Pamiętaj!

Prawidłowe utrzymanie systemu wydłuża jego eksploatację.