PM 75

Pompa podnośnikowa - mamutowa - PM75
143,91 PLN (117,00 PLN bez VAT)

Szczegóły produktu

  • Podnośniki mogą pracować w układzie zblokowanym, pozwalającym na zwielokrotnienie wydajności.

  • Możliwość zastosowania węża PVC jako króćca ssącego L2 pozwala na jego swobodne dopasowanie do kształtu ściany komory pompowej.

  • Długości króćców, ssącego L2 i tłoczącego L1 oraz węża doprowadzającego powietrze określa zamawiający.

  • Istnieje możliwość zakupu samych "serc pomp". Wklejenia króćców żądanej długości oraz montażu węża doprowadzającego powietrze na króćcu Ø 16 mm dokonuje użytkownik

  • Na specjalne życzenie podnośniki powietrzne mogą być wykonane w stali nierdzewnej

  • Istnieje możliwość wymiany membran – zaworów zwrotnych

  • Podnośniki powietrzne typu PM zostały opatentowane.

 

Wydajność podnośnika PM 75

Poniższe wykresy pokazują zależność ilości przepompowanej cieczy (wydatku podnośnika) od ilości dostarczonego powietrza przy zmiennej głębokości zanurzenia "serc pomp" Hz

PM_75.jpg

 legenda Hz do PM5075110.jpg

 

  • Na specjalne życzenie podnośniki powietrzne mogą być wykonane w stali nierdzewnej
  • Istnieje możliwość wymiany membran - zaworów zwrotnych
  • Podnośniki powietrzne typu PM zostały opatentowane

 

Dokumentacja do pobrania: karta_katalogowa_podnosnikiPM