Oczyszczalnie przemysłowe

Produkty firmy Akwatech odgrywają znaczącą rolę w wyposażaniu i działaniu przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Jeżeli jesteś:

Projektantem

Wykonawcą

Użytkownikiem

Serwisantem

Skorzystaj z gotowych rozwiązań i produktów do napowietrzania ścieków dla przemysłowych oczyszczalni ścieków.

Services

Produkty Akwatech dla oczyszczalni przemysłowych

dyfuzory rurowe i dyskowe

Dyfuzory

dyskowe / rurowe

ruszty napowietrzające na bazie dyfuzorów

 

Ruszty na bazie dyfuzorów

dyskowych / rurowych

dmuchawy bocznokanałowe FPZ

Dmuchawy bocznokanałowe FPZ

MS / TS / MD / TD

dmuchawy napowietrzające membranowe

Dmuchawy membranowe

AP / HP / AT

pompy podnośnikowe powietrzne

Podnośniki powietrzne PM

PM 50 / PM 75 / PM 110

Jesteś odpowiedzialny w urzędzie gminy lub jednostce samorządowej za oczyszczanie wody?

Mamy specjalną ofertę dla Ciebie.

Doradzimy, dobierzemy i zamontujemy.

Urząd gminy symbol

Informacje o przemysłowych oczyszczalniach ścieków

Ścieki przemysłowe powstają w wyniku dowolnej działalności przemysłowej, produkcyjnej lub handlowej. Zawierają najczęściej rozmaite związki chemiczne, będące ubocznym produktem procesów technologicznych stosowanych w zakładach przemysłowych. Problem ścieków występuje szczególnie w koksowniach, zakładach petrochemicznych, garbarniach, celulozowniach, mleczarniach oraz cukrowniach. Ich nieoczyszczone ścieki stanowią duże zagrożenie dla odbiorników naturalnych. Na ogół nie stanowią zagrożenia sanitarno-epidemiologicznego, gdyż nie zawierają bakterii chorobotwórczych. Wyjątkiem są ścieki z zakładów przemysłu spożywczego, zakładów utylizacji odpadów i garbarni. Mogą one zawierać chorobotwórcze drobnoustroje w różnych postaciach (wegetatywnej i zarodnikowej) więc jako takie powinny być poddawane procesom dezynfekcji.

Ścieki przemysłowe charakteryzują się wysokim stopniem zanieczyszczenia, znaczną różnorodnością i zmiennością składu. Stopień zanieczyszczenia wyrażony w chemicznym zapotrzebowaniu tlenu (ChZT) może wahać się od 3000 do 200 000 mg/dm3. Zmienność ta dotyczy również zawartości związków biogennych azotu i fosforu.

Jedną z metod oczyszczania ścieków przemysłowych jest np. stosowanie dwustopniowego, biologicznego układu oczyszczania z dwoma etapami:

  1. Fermentacji metanowej - jako pierwszego stopnia, w którym następuje 80 – 90% redukcja zanieczyszczeń organicznych, co pozwala na odprowadzanie podczyszczonych ścieków do kanalizacji miejskiej
  2. Metody osadu czynnego - do ostatecznej ich eliminacji jako drugiego stopnia oczyszczania. W tej metodzie jako jeden z ważniejszych elementów zalicza się zastosowanie systemu napowietrzania składającego się m.in. z:

Zastosowanie dwustopniowego układu oczyszczania umożliwia oczyszczenie ścieków do parametrów określonych w polskim prawodawstwie pozwalających na bezpośrednie odprowadzenie do odbiornika.

Gwarantujemy atrakcyjne warunki handlowe oraz pełne wsparcie merytoryczne.

Służymy naszą wiedzą i ponad trzydziestoletnim doświadczeniem.

Doradzimy, dobierzemy - możesz na nas liczyć.